Nieuwsbrieven


 Na de oprichting van stichting Hope for All zijn er nieuwsbrieven gemaakt om belangstellenden op de hoogte te brengen. Nu de website actueel is, is het maken en verspreiden van nieuwbrieven komen te vervallen. Zeer interessant is het om de nieuwsbrieven uit 2010 en 2011 aan te klikken en te lezen. We verwonderen onszelf over het verloop van de activiteiten en de groei van St. Hope for All.
Verzonden nieuwsbrieven

Mei 2010 - Nieuwsbrief 1 >>
November 2010 - Nieuwsbrief 2 >>
Juni 2011 - Nieuwsbrief 3 >>
Waar liefde woont gebiedt de Heer Zijn Zegen ! Uit de Bijbel psalm 133:3 ❤️
WILLEMIENDEVREE@SOLCON.NL | TEL.: (0488) 411 473