Geslaagde informatieavond over Hope for All


18 april 2012

Gisteravond mochten we als bestuur van Hope for All 50 belangstellenden tekst en uitleg geven over de hulpverlening die momenteel geboden wordt.
Echt fijn om familie,  vrienden en kennissen op de hoogte te brengen van het doen en laten in Uganda en Ethiopië. Steun van een achterban heb je nodig!
Want deze vorm van vrijwilligerswerk is zeker niet vrijblijvend en vraagt
verantwoordelijkheid. Naar degene die de stichting ondersteunen en naar
degene aan wie er hulp wordt geboden.

Als bestuur zijn we blijvend overtuigd dat de passie en bewogenheid, die in ons hart is gelegd, in praktijk moet/mag worden gebracht.

De verkoop van kaarten, plantjes en kettingen verliep goed.
Ook door de opbrengst van de collecte zijn we erg bemoedigd.

Dank!! 

     


Waar liefde woont gebiedt de Heer Zijn Zegen ! Uit de Bijbel psalm 133:3 ❤️
WILLEMIENDEVREE@SOLCON.NL | TEL.: (0488) 411 473