Iedereen mocht blijven eten...


11 november 2018

Tijdens de trainingsdag op het gebied van landbouw en veeteeelt werd er door Hope for All een warme maaltijd aangeboden. Er was een groep dorpsgenoten gekookt en wel 200 belangstellende voor de trainingsdag maar ook de kinderen hebben er heerlijk van gegeten.


Waar liefde woont gebiedt de Heer Zijn Zegen ! Uit de Bijbel psalm 133:3 ❤️
WILLEMIENDEVREE@SOLCON.NL | TEL.: (0488) 411 473